1. Ballack

  Ballack Biên Tập Viên

  Trò chuyện
  Tham gia: 2/4/11
  Số bài viết: 8,546

  TỔNG HỢP CÁC CÁCH KIẾM TOKEN VÀ GÓI HỖ TRỢ TOPELEVEN.COM

  LINH TỔNG HỢP LẠI NHỮNG CÁCH LINH BIẾT CHIA SẺ CHO CÁC BẠN NÀO CHƯA BIẾT LÀM THÌ HỌC LÀM NHA
  ------------------------------DIỆU LINH-------------------------------------------------

  A. HƯỚNG DẪN DÙNG PHẦN MỀM

  1.PHẦN MỀM PRIVATE TUNNEL
  http://upfile.vn/9gmO

  2.PHẦN MỀM TUNNEL BEAR (GẤU)
  http://upfile.vn/9gmH

  B. CÁCH KIẾM TOKEN TRÊN CÁC THIẾT BỊ

  1.Token cho pc gồm có xem video và làm các off ther
  2. Làm off ther
  http://upfile.vn/9gmI

  - Các thông tin cần thiết làm off ther

  http://upfile.vn/9gmJ

  - Kiếm trên pc
  http://upfile.vn/9gmK

  - Kiếm gói hỗ trợ trên pc
  http://upfile.vn/9gmN

  - Kiếm token trên iphone,ipad
  http://upfile.vn/9gmM

  - Kiếm gói hỗ trợ trên iphone ipad
  http://upfile.vn/9gmL
  Đang tải...